NIE  RUIMTEVLUG NIE, MAAR TROONBESTYGING


SKRIFLESING:  Handelinge: 1: 6 – 14

Die Hemelvaart is die perfekte kerklike feesdag, want die wêreld kon dit nog nie steel nie. Die wêreld het Kersfees gesteel, sodat gelowig en ongelowig dit vier met kersbome, kersvaders, liggies, geskenke en so meer. Die wêreld het Goeie Vrydag gesteel met “hot cross buns.” Paasfees is gesteel met paaseiers wat gesoek word. Hemelvaart is die enigste kerklike feesdag wat nie ’n kommersiële konnotasie het nie.

Hemelvaart was voor 1994 ’n amptelike vakansiedag. Na 1994 het Hemelvaart sy plek verloor as vakansiedag. Dit is die stiefkind van die kerklike vakansiedae.

Nogtans moet ons nie die belangrikheid van Hemelvaart vergeet nie. Hemelvaart is nie ’n ruimtevaart nie, maar die troonbestyging van die Here Jesus Christus. Hy sit nou aan die regterkant van die Vader.

Die Hoëpriester was verantwoordelik vir die organisering om die offerdiere te offer. Hy het altyd GESTAAN as hy sy werk doen. Jesus Christus was die allerhoogste Hoëpriester wat self Sy lewe geoffer het, om ons sonde weg te neem. Omdat Hy Sy werk klaar gedoen het, kon Hy opvaar na die hemel en gaan SIT aan die regterkant van die Vader. Let op Jesus STAAN nie meer nie, Hy SIT nou, Sy werk is afgehandel (Ted Olsen).

Wanneer Jesus aan die regterhand van die Vader gaan sit, is dit die eerste keer dat menslike vlees, die stof van die aarde, op die troon van God is, so is die Hemelvaart van Jesus na die troon ook die hemelvaart van die mensdom na die troon (Ted Olsen). Onthou, Jesus het ook ’n menslike natuur gehad. Juis die menslike natuur van Christus het opgevaar na die hemel.

Die Hemelvaart is die oomblik wanneer die Koning terugkeer om te regeer. Vir ons het dit soos ’n vertrek gelyk. Vir Jesus was dit ’n terugkeer na Sy Vader. Daarom is die Hemelvaart nie ’n treurige geleentheid nie. Nee, dit is ’n fees, want Jesus Christus keer terug na Sy troon, om oor ons te regeer. Hy het sy taak op aarde volbring en daarom keer die Koning triomfantelik terug na Sy troon. Dit is die oomblik wanneer die Koning terugkeer om te regeer. Vir ons het dit soos ’n vertrek gelyk. Vir Jesus was dit ’n terugkeer na sy Vader.

Daarom is die vir ons ’n blye dag, want Jesus het teruggegaan om as Koning oor ons te regeer. ’n Koning lei, beskerm en waak oor Sy onderdane. ’n Koning dra Sy onderdane op die hande. ’n Koning bevorder sy Koninkryk en bevorder die regspraak tussen mense.

Om die hemelvaart van Jesus as nie belangrik te beskou nie, bring ons by ’n wesenlike gevaar van ons geloof, naamlik dat ons kan dink dat Jesus se werk op aarde na Sy opstanding, afgehandel is. Die Apostoliese geloofsbelydenis praat hoofsaaklik in die verlede tyd, maar as dit kom by die artikel oor die hemelvaart, staan daar: “ … en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel, dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het”. Hierdie artikel praat in die teenwoordige tyd. Dit is ’n artikel wat vir ons stel wat Jesus nou doen, en nog gaan doen. Dit is ’n artikel wat bely dat Jesus aan die regterhand van Sy Vader sit om te heers oor die kerk en die wêreld. Daarom dien ons die lewende Heer wat ook nou by ons is en ons beskerm as Koning. Hy is tot vandag toe nog ons Koning.

Die vraag kan gevra word of Jesus nie weg is met Sy Hemelvaart nie.

Dan moet ons onthou die Here Jesus het twee nature, naamlik ’n Goddelike natuur en ’n vleeslike natuur. Dit is dié tyd waarvan Calvyn gesê het, waarin Christus “op ’n manier afwesig is en op ’n manier ook weer teenwoordig is”. Na Sy vleeslike natuur het Jesus opgevaar na die hemel. Na Sy Goddelike natuur is Jesus nog steeds by ons. Sou Jesus nie opgevaar het na die hemel nie, sou Jesus nie by alle mense gelyk op verskillende plekke kon wees nie. Sou Jesus nog in Sy vlees by ons wees en in Jerusalem wees, sou triljoene mense Hom wou besoek. Daar sou soveel bote en vliegtuie en treine en rye mense wees dat dit onmoontlik sou wees om enigsins ooit by Hom uit te kom. Daarom is Jesus in Sy Goddelike natuur nog steeds by ons, om elke dag en te alle tye by almal te wees. Daarom kry ons die versekering van Jesus in Mat 28: 20 – “ En kyk, Ek is met julle al die dae, tot aan die voleinding van die tyd.”

Daarom is die tyd na Jesus se hemelvaart nie ’n “alleentyd” of ’n “verlate tyd” nie. Ons het God nader aan ons as in die Ou Testament. Jesus is in Sy Godheid by ons, verder het ons die Woord en die Heilige Gees. Daarom is ’n persoonlike intieme verhouding met die Here Jesus moontlik.

Die hemelvaart is vol hoop en moontlikhede omdat ons leef ná die eerste koms van Jesus.  Ons leef as’t ware in die tussentyd, tussen Jesus se Hemelvaart en Sy Wederkoms.  Dit is ’n tyd van wag, van lyding, van vervolging en van onderwerping aan ’n sinlose bestaan (Rom 8:20 – 22) – omdat ons nog uitsien na die tweede koms (Wederkoms) van Christus.

Die hemelvaart is die punt waarop jy verheerlik word omdat Christus verheerlik is met die Hemelvaart. Net soos die Kruis ’n geskenk vir ons en vir die wêreld was, net soos die Opstanding ’n geskenk vir ons en vir die wêreld was, net soos Pinkster ’n geskenk vir ons en vir die wêreld was, is die Hemelvaart ’n geskenk vir ons en vir die wêreld (Ted Olsen). Deur Christus se troonbestyging is ons nou ook koningskinders van God.

Die Hemelvaart sê ook vir ons God is in beheer. Al lyk dit asof die wêreld buite beheer is, Jesus sit op die troon. Hy het die troon bestyg. Hy regeer as Koning. Die tyd na die Hemelvaart is die tyd van die kerk; dit is ook die eindtyd. Dit is die tyd waarin God in Sy geduld die kerk in die wêreld instuur om aan die wêreld  die boodskap van die evangelie te bring. In Woord en daad moet die Evangelie gebring word. Daarom kan ons hierdie tyd die tyd van die Woord en Gees noem. Ons leef in die missionale tyd, waarin die kerk moet uitreik na die wêreld.     

Met hemelvaart kom gee die Here vir die kerk werk om te doen. Hiermee moet ons elke dag besig wees.                                                     AMEN

(Ds. Paul Odendaal is leraar van die NG Kerk Adelaide.)

BRONNELYS:

F.W. Boreham, A Bunch of Everlasting (Reprint Wentworth Press, 2019) p. 66

Marva J. Dawn and Eugene H. Peterson, The Unnecessary Pastor: Rediscovering the Call (Eerdmans, 2000), p. 140

Patrick Schreiner, The Ascension of Christ (Lexham Press, 2020), p 74-75

Ted Olsen is Editorial Director for Christianity Today and a member of Church of the Savior, an Anglican congregation in Wheaton, Illinois.

Burger, Coenie. 2011 Waar is Jesus nou? CUM

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s