Geluk begin by afhanklikheid. (Mat 5: 3 en Luk 12: 13 – 21)

GELUK BEGIN BY AFHANKLIKHEID

Is u gelukkig? Ken u geluk? Waar sal u vir uself op ‘n skaal van 1 tot 10 plaas?

021Almal soek geluk. Die meeste mense dink ‘n mens is gelukkig as jy selfstandig en onafhanklik is. Daarom begeer mense om op hul eie bene te staan, ‘n eie huis te besit, om ‘n eie motor te hê en om niemand in die oë te hoef kyk nie. Mense wil in beheer van hulle lewe wees en self kan beplan wat hulle van die lewe wil hê. Dan word God maar net ‘n noodvalskerm, wat jy gebruik as jy hom nodig het. God word ‘n spaarwiel, as iets verkeerd loop in jou lewe. Daarom is daar mos die spreuk: Nood leer bid.

Ons glo dus vas dat hoe beter ‘n mens in staat is om self die gang van jou lewe te beheer, hoe beter is jou kanse op geluk.

Dan lees ons hierdie vreemde woorde in Mat 5: 3, wat lees “Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die Koninkryk van die hemel.” Vreemde woorde! Maar agter die woorde moet ons die Here Jesus Christus sien staan. ‘n Geseënde lewe begin die dag as ‘n mens besef dat jy God nodig het en nie sonder Hom kan leef nie. Hierdie behoefte of afhanklikheid is nie iets wat na ‘n tyd oorgaan nie, maar met die verloop van tyd eerder sterker word.

‘n Geseënde 2018 begin met ‘n diep afhanklikheid van die Here. ‘n Geseënde dag begin met ‘n diep afhanklikheid van die Here.

Geluk begin by ‘n heel spesifieke soort armoede. Die Ou Vertaling het gepraat van dié wat arm van gees is. Dit is mense wat desperaat, moedeloos, radeloos en nie meer in beheer van hulle lewe is nie.

Die slegte nuus is dus dat radeloosheid allesbehalwe lekker mag wees, maar die goeie nuus is dat dit jou ‘n kandidaat maak vir die vreemde geluk. Geloof is dus nie iets triomfantelik of bewonderingswaardig of rustig of vredevol nie. Dit is noodsaaklik! Dit gaan oor mense wat sukkel om reg te kom in die lewe.

Ons voel dikwels ons wil die Here onder meer positiewe omstandighede kies, sodat dit voorbeeldig en bewonderingswaardig mag wees. Maar die Here maak dit vir ons onmoontlik om te kies vir hom. Ons hopeloosheid en radeloosheid dring ons na Hom toe.

bedelen-1024x610God werk met bedelaars ! God wek met nulpunt mense, wat op die einde van hulle krag gekom het.!

Die Here maak dit baie moeilik vir ons as Hy die saligheid by afhanklikheid laat begin, want dit druis in teen ons grein. Tieners droom van selfstandigheid. Jongmense soek selfstandigheid. Grootmense koop selfstandigheid. Ou mense is bevrees dat hulle hulle selfstandigheid kan verloor.

Daarom is die woorde van Jesus hard. Die ryk dwaas van Luk 12 wou ook selfstandig wees. Sy droom was op ‘n illusie gebou.

Family-&-Settlement-VisasAfhanklikheid van God beteken, dat  ek afhanklik van God is dat my huwelik sal werk, dat my kinders die jaar sal deurkom, dat daar brood op my tafel sal wees, dat ek ‘n werksgeleentheid het, dat my gesondheid sal hou en dat ek God kan vertrou vir my saligheid.

Ons wil bogenoemde dinge so graag verdien, daarvoor werk, op ons eie voete staan. Kom ons vertrou eerder die Here met ons lewe. Kom ons lewe elke dag in totale afhanklikheid aan die Here.

Wanneer iemand wil verdrink, skop hy paniekerig rond, totdat sy eie moegheid hom laat verdrink. Maar as jy op jou rug lê en jou liggaam laat ontspan, dan dryf jy spontaan op die water, en kan die reddingswerkers jou maklik red en kan jy oorleef.

Ontspan, gee oor, en jy is veilig! Afhanklikheid van God werk amper net so. Net baie beter …… AMEN

(Ds. Paul Odendaal is leraar van die NG Kerk Adelaide.)

Ons kan ‘n lewe van HOOP lewe. (Jer 33: 14 – 16 en Luk 21: 25 – 28)

ONS KAN ‘N LEWE VAN HOOP LEWE!

Johan Cilliers verwys na die Wêreld-Burger van 6 September 2000 waarin daar ‘n foto verskyn wat kon kwalifiseer as die foto van die jaar. Op die agtergrond van die foto is die somber getuienis van die skade wat die Russiese tenks in die Tjeteense dorpie Gorkovskoye aangerig het. Al wat oorgebly het van die dorpie is net ruïnes, platgeskiet in die bombardement tussen die Russiese tenks en die Tjeteense seperatiste. Die hartseer verhaal van wat mense aan mekaar doen.

Op die voorgrond sien ‘n mens egter ‘n sewejarige dogtertjie en seuntjie met hul skooltasse, baie opgewonde op pad na hulle eerste skooldag. Hulle gesigte straal, want dit is immers hul eerste skooldag. Wat nog meer aangrypend is, is die feit dat die dogtertjie ‘n bossie pienk blomme vashou in haar regterhand.

‘n Skrynende kontras kan ‘n mens jou beswaarlik voorstel. Op die agtergrond ‘n gebombardeerde buurt en op die voorgrond stap die tweetjies daar as ‘n simbool van hoop en ‘n nuwe begin.

Miskien is hierdie foto juis so inspirerend, omdat dit ons dringendste nood en behoefte van HOOP weerspieël. Ons lewe in ‘n wêreld van ruïnes. Ons leef in ‘n geruïneerde Suid – Afrikaanse samelewing.

Ons leef in ‘n land met die hoogste misdaad, meeste moord, meeste verkragtings, meeste padongelukke, van die hoogte Vigs – statistieke, meeste egskeidings en so gaan die lysie aan. Ons leef in ‘n geweldadige samelewing, in ‘n wêreld waar die woordjie moraliteit al uitgesterf het.

Plaasmoorde gebeur weekliks en die Afrikaansprekende deel van die bevolking ervaar hoe hulle taal en identiteit bedreig word. Die staatsdiens, weermag, polisie en munisipale dienslewering het grootliks gedisintegreer. Ons land is ekonomies afgegradeer na rommelstatus. Meer as die helfte van ons land leef onder die broodlyn en smag na werk en ‘n toekoms. Werkloses is so moed verlore dat hulle gryp na geweldadige partye soos die EFF en hulleself aan geweld en skandelike gedrag skuldig maak. Ons dorpe gaan agteruit, die rommel word meer en dienslewering bestaan amper nie meer.

Daarom is ons baie dae moedeloos en teneergedruk. Elke dag kyk ons vas teen hierdie ruïnes en alles lyk so hopeloos vir ons.

Baie van hierdie ruïnes het ons vir onsself geskep. Ja, ons is die slagoffers van ons eie sonde. Ons bly in die ruïnes wat ons vir onsself geskep het. In die boek Jeremia leef die volk Israel in die ruïnes van die Babiloniese ballingskap. Ruïnes wat hulle vir hulself geskep het. Hulle ongehoorsaamheid en ontrou het hulle in die kloue van Babilon laat beland. Hulle huise, hul tempel, ja alles is afgebrand deur die Babilonieërs.

Baie dikwels is ons ook egter slagoffers van kragte en magte buite ons, wat ons lewens en samelewing vernietig. In Engels is daar ‘n woord PEST wat hierdie kragte saamvat, naamlik “Politics, Economics, Society en Technology”. Ja, ander mense bepaal ons politieke toekoms, die politiek bepaal die sterkte van die SA Rand en die Arabiere bepaal die olieprys.

So leef ons op ruïnes, selfgemaakte ruïnes of ruïnes wat ander mense veroorsaak het.

poland-travel-trip-wa-gene1jpg-324661987790e1e0Maar gelowiges hoef nie en mag nie tevrede wees met die ruïnes waarop ons elke dag leef nie. Die Christelike Evangelie is immers ‘n Evangelie van HOOP! Daarom het ons gelees van twee ankerpunte. ‘n vertrekpunt en ‘n eindpunt. Jer 33: 14 – 16 is die vertrekpunt en Luk 21: 25 – 28 is die eindpunt. Ons eerste skrifgedeelte handel oor die eerste koms van Christus, handel oor Kersfees en die tweede skrifgedeelte handel oor die tweede koms, die wederkoms.

Eerste komstimages

Tussen die eerste en die tweede koms van Christus leef ons. Ons leef tussen die Bethlehem – ster en die Wederkoms-wolk. Tussen die ster en die wolk kan ons nie verdwaal nie. Die ster en die wolk is die twee sekerhede waaraan ons kan vashou. Dit is soos by die atletiekwedstryd van ‘n klein kindjie. Ma staan by die wegspringplek en pa staan by die wenpaal. Die kind weet waarvandaan hy kom en hy weet sy pa wag vir hom. Hy is seker.

Christus Jesus het vir ons ewige HOOP gebring. Eenmaal is ‘n Kind gebore. Eenmaal het Hy geblom, gebloei, verlep op die puinhoop wat hulle Golgota noem. Hy het geblom op die plek waar hulle die skuim, die sondaars, die goddeloses tereg gestel het. Op Golgota het Hy geblom en gebloei vir jou en my. Op die Golgota – ruïne het Hy geblom en gebloei, sodat ons HOOP mag hê. Die HOOP word verder bevestig in die feit dat Jesus ook die ruïnes van die dood oorwin het.

paaseiersProf Johan Cilliers, voorheen professor aan die kweekskool op Stellenbosch, vertel die verhaal van die Down-sindroom kind met die naam van Philip. Sy ouers het hom gereeld Sondagskool toe geneem.

Eers wou die kinders hom nie heeltemal aanvaar nie. Een Sondag, dit was Paas-Sondag het die Sondagskool juffrou plastiese paaseiers aan die kinders uitgedeel met die opdrag om op die kerk se erf iets te soek; wat simbool is van nuwe lewe en dit in die paaseier te sit. Die kinders het met groot opgewondenheid hul paaseiers gevul met simbole van nuwe lewe. Toe is die kinders weer binnetoe, en die juffrou het die een na die ander paaseier oopgemaak, met die gepaardgaande verwondering van die kinders. In elkeen was ‘n simbool van nuwe lewe. In die een ‘n nuwe blaar, in die ander ‘n blom, in die ander ‘n groen grasspriet, Toe kom hulle by die laaste paaseier. Die laaste eier was leeg, dolleeg. Die juffrou vra wie se eier is dit, hoekom is daar niks in geplaas nie? Toe sê Philip, die Down-sindroom kind, baie skaam: “Juffrou dit is myne.” Die kinders vra dadelik: “Maar Philip hoekom moet jy altyd anders as ons wees? Hoekom het jy niks in jou Paaseier gesit nie?” Op sy kenmerkende Down-sindroom – manier het hy gesê:”My paaseier is leeg, want die graf van die Here Jesus is leeg, heeltemal leeg,”

Daar was ‘n paar oomblikke van stilte. Almal het geweet Philip was reg. Toe het hulle begin om hom te aanvaar en met hom maats te maak. ‘n Paar maande later het Philip infeksie opgedoen en hy het onverwags gesterf. Al sy sondagskoolmaats was by die begrafnis. Op sy kis het sy maats een na die ander paaseiers gesit, leê, dolleë paaseiers.

Christus het Hoop gebring in die ruïnes en murasies van die begrafplaas. My graf is slegs ‘n leë dop! Ek is saam met Christus ‘n oorwinnar oor die dood. Of ek lewe en of ek sterwe, ek is getroos, want ek behoort aan Jesus Christus.

Ons leef tussen die sekerheid van Jes 33 en die sekerheid van Luk 21. Ons leef tussen die ster en die wolk. Op hierdie pad tussen die Bethlehem – ster en die wederkoms-wolk het God vir ons tekens gegee om ons te herinner aan die HOOP.

Hy het vir ons sy Woord gegee, as die boek van HOOP, wat oor verbondsgeslagte hoop gebring het vir God se kerk, maar ook vir die heidenvelde. Deur Sy doop word waterkruisies geverf op ons voorkoppe en op die voorkoppe van ons kinders. ‘n Teken en seël dat ons deel het aan hierdie ewige HOOP. Deur Sy nagmaal is die brood en wyn tekens van HOOP, tekens van versterking, tekens van die Here se nabyheid. Ook die kerklike tug beteken om bemoeienis te maak, ‘n nuwe HOOP te bring vir hulle wat onverskillig leef.

Ja die Here het aan ons Sy kerk gegee, sodat kerke oraloor, eilande van HOOP kan word. Dat gelowiges in die kerk, sin en betekenis aan mense se lewens kan bring.

In plakkerskampe sien ek mense blomme en groente plant. Op New York se ashope bou die Negers vir hulle woonbuurtes. Ja, soos die volk Israel die nuwe Jerusalem op die ruïnes van die ou Jerusalem gebou het.

Ons leef in die HOOP, want Christus het aan ons die ewige HOOP gebring. Daarom moet ons dwarsdeur die kerklike jaar, elke dag tekens van hoop bring in die lewens van mense.

maxresdefaultOns moet begin bou en herbou aan ons huwelike, gesinne, gemeenskap, dorp en land. Ons moet adventskerse aansteek in die Advent, kruise oprig in Lydenstyd, leë paaseiers uitdeel in die Pase, wit duiwe loslaat in Pinkstertyd en krone maak vir die Koninkrykstyd.

Ons lewe in HOOP, want Christus het lewe en HOOP gebring. Gaan deel die HOOP uit, met almal op jou lewenspad, want jy het reeds die ewige HOOP. AMEN

(Ds. Paul Odendaal is leraar van die NG Kerk Adelaide)

Jou liggaam is ‘n tempel van die Heilige Gees. (1 Kor 6: 12 – 20)

JOU LIGGAAM IS ‘N TEMPEL VAN DIE HEILIGE GEES

In die Grieks Romeinse wêreld van die Nuwe Testament, was daar ‘n duidelike dualisme tussen siel en liggaam. Siel en liggaam het teenoor mekaar gestaan. Die siel was goed en die liggaam sleg.

liggaam-700x325Die Griekse filosofe het geglo dat die liggaam die tronk is, wat die siel gevange hou. As jy sou siek word, was dit ‘n goeie teken dat die siel probeer om uit die tronk te ontsnap. Met jou dood het die siel dan die liggaam as tronk verlaat. Die Griekse filosofie het ook gestalte gekry in die lewenswyse van destyds, asook ‘n invloed gehad hoe godsdiens beoefen is.

aphrodisias_templeofaphroditeDie Grieke het baie tempels van afgode gehad, waar onsedelikheid tot op die ergste vlak gevoer is. Hulle het ook openbare baddens gehad, wat hulle eie seksorgies gehad het. Die Nikolaïte was onder andere ook ‘n sektegroepering wat die vroeë kerk probeer infiltreer het. Ons lees in Openbaring van gemeentes wat te doende gehad het met die Nikolaïte. Hulle het afgodery en onsedelikheid aangehang. Hulle het onder andere geglo dat jy maar met jou liggaam kan sondig, want die liggaam is van mindere belang. Solank jou siel net aan die Here behoort is alles reg. Daarom was dit amper ‘n vorm van sinkritisme tussen die afgodsdiens van destyds en die Christelike geloof. (‘n Mens kry vandag ook in sekere swart Christelike kerke ‘n sinkritisme tussen die voorvadergeeste se aanbidding en die Christelike geloof.) In die Ou Testament was die leer van Bileam, ‘n soortgelyke afwyking, wat die liggaam as van mindere belang beskou het en dan onsedelikheid bedryf het.

Dan kom Paulus in 1 Kor 6: 12 – 20 en spreek hom glashelder uit en sê dat die liggaam nie van mindere belang is nie. Inteendeel hy beskou die liggaam as die tempel van die Heilige Gees, waarbinne die Gees lewe. In vers 15 sê Paulus dat ons liggame is deel van Christus. Daarom moet ons nie ons siel en liggaam as tweeledig sien nie, maar as geïntegreerd en ‘n eenheid. Daarom moet ek met siel en liggaam die Here liefhê en dien. Daarom mag ek nie met my liggaam onsedelik omgaan nie.

Hierdie boodskap van Paulus het radikaal gestaan teenoor die Grieks Romeinse kultuur van die Nuwe Testament en die leer van die Nikolaïte. Daarom lewer Paulus ‘n sterk betoog teen enige vorm van onsedelikheid en losbandigheid. Hy beskou seksuele losbandigheid selfs in ‘n kategorie van sy eie, deur in vers 18 te verklaar dat ander sonde buite die liggaam plaasvind, maar dat onsedelikheid direk met jou eie liggaam te doen het.

huwelik-713x509In die daarop volgende hoofstuk 7, lê Paulus baie klem op die huwelik, as die veilige ruimte van seksualiteit as ‘n Godgegewe wonderskone gawe wat die mens kan geniet. Daarom moet die huwelik aangemoedig en bevorder word, as God se wil vir ‘n man en vrou wat op mekaar verlief geraak het.

worshipseries_money-sex-power_rcc-1024x614Richard Foster skryf in sy boek “Sex, money and power”, dat die drie grootste afgode van die moderne tyd inderdaad, seks, geld en mag is. Dit is die drie goed wat die koerantwese aan die gang hou. Elke dag lees ons in die koerante van mense wat geval het voor die afgode van seks, geld en mag. Mense strewe daarna ten alle koste. Natuurlik is die goed nie nuwe goed nie. Van die vroegste tye af, was dit die drie vernaamste strikke wat die duiwel vir die mens gestel het. Mense ontwikkel ‘n oordrewe obsessie met seks, geld en mag. Die meeste problematiek in die wêreld gaan oor die drie dinge.

Ons wêreld is seksbehep. Daar is soveel pornografie, seksuele teistering, molestering van kinders, verkragting, prostitusie, mensehandel, ontrouheid, owerspel, vuil seksuele grappe, die uitbuiting van die vroue liggaam in advertensies en noem maar verder op. In die moderne tegnologie van rekenaars en selfone het mense vrye toegang om hulle seksuele luste te bevredig. Owerspel oor die selfoon is vandag algemeen. Die digitale era het alles net vererger. Dit het ‘n erge siekte geword wat soos kanker groei in die samelewing. Mense maak hulle liggame goedkoop.

Jy moet so oop en eerlik en rein lewe, dat jou selfoon maar kan rondlê, sonder om te vrees dat jy uitgevang sal word. Wanneer ‘n mens jou selfoon begin wegsteek vir jou lewensmaat, dan flikker rooi ligte.

Kaggel-Hout-Firewood-20150829231357Gesonde seks in die huwelik is soos ‘n vuur wat gesellig in die kaggel brand of ‘n koolstoof wat heerlik kosmaak. Dit is ‘n bron van samesyn en intimiteit wat geborgenheid verseker. Maar onsedelike seks is soos ‘n ‘n kooltjie vuur wat uit die vuurherd val en die hele huis afbrand. Dit vernietig mense en dit vernietig alle geluk. Dit maak die wêreld boos en lei tot die vernietiging van moraliteit en die vernieting van mense se lewe.

Geskiedkundiges beweer dat die val van die eens magtige Grieks Romeinse Ryk, het direk te doen met morele verval, omdat hulle die liggaam nie respekteer het nie, maar ‘n voorwerp van menslike lus gemaak het.

In vers 19 en 20 staan daar dat die Heilige Gees in ons woon. God het ons gekoop en die prys is betaal. Ons liggaam behoort aan die Here.

ReinheidDaarom moet ons God in ons liggaam verheerlik. Ons liggaam is ‘n tempel of kerk. Daarom moet ons kuis lewe. ‘n Ander woord vir “kuis” is om rein te wees. My liggaam is duur gekoop deur Jesus se bloed en daarom kan ek dit nie goedkoop by enige pandjieswinkel verpand nie.

Alle mense het seksuele begeertes. Ons is so geskape. Daarom sê Paulus moet ons trou, sodat ons nie sondig nie. My oupa het altyd ‘n groot groentetuin gehad. Hy het ‘n dam met ‘n windpomp gehad. Dan het hy leivore gehad wat die water gelei het na die groente. Die water het nie onbeheers gevloei nie. Nee, dit is met groot dissipline in die leivore gelei om akker vir akker nat te maak. So moet ons liggaamlike begeerte ook gelei word om in die leivoor (in die wil van God) te vloei. Die akker wat natgemaak word is die huwelikslewe tussen een man en een vrou wat trou aan mekaar beloof het.

Wanneer ons ‘n kerk of katedraal binnegaan, voel ons die gewydheid en heiligheid van die gebou aan. Die gebou is tot eer van God. So is ons liggame ook toegewy en heilig en slegs bedoel vir die heiligheid van die huwelik. AMEN

(Ds. Paul Odendaal is leraar van die NG Kerk Adelaide.)

Om geliefd te voel. (Mark 1: 9 – 11)

OM GELIEFD TE VOEL

Een van die mens se mees basiese behoeftes, is om geliefd te voel. Mense floreer as hule geliefd voel. Selfs jou hond floreer as hy of sy geliefd voel. Juis daarom is dit ‘n goeie nuwejaarsvoorneme om in 2018 ander mense geliefd te laat voel. Navorsing het oor en oor bewys dat kinders en mense en diere die minste gedragsafwykings toon as hulle geliefd voel.

Maar helaas ons lewe in ‘n wêreld van bitter min liefde en waar soveel mense ongeliefd voel. Navorsing het bewys dat mansgevangenes wat in die tronk is vir ernstige misdrywe, feitlik 98 % ‘n swak verhouding met hul pa’s gehad het en waar daar weinig sprake was van liefde. Daar is ‘n enorme hoë persentasie mense wat doodeenvoudig ongeliefd voel. Dit is nie net straatbedelaars nie, maar meer dikwels mense wat in baie verhoudings staan. Jy kan getroud wees, of ‘n kind wees, of in ‘n familie leef, maar nog steeds ongeliefd voel.

Daarom is die sentrale boodskap van die Evangelie dat God die wêreld liefgehad het. (Joh 3:16) Dit is waarom Jesus aarde toe gekom het, sodat ons geliefd kan voel en in Sy liefde kan leef.

stainedglass3Met Jesus se doop, lees ons in Joh 1: 11, dat daar ‘n stem uit die hemel gekom het: “ Jy is my geliefde Seun. Oor jou verheug ek my.” Daarom het God die Vader in Jesus se doop, sy LIEFDE vir Sy Seun verklaar. Verder lees ons in vers 10, dat die Heilige Gees in LIEFDE soos ‘n duif op Hom neergedaal het. Simbolies beteken ‘n duif wat neerdaal van ‘n “nuwe begin”. So staan God-Drie-Enig, as Vader en Seun en Gees in ‘n band van LIEFDE met mekaar. God die Vader het as’t ware in Joh 1: 11 Sy Seun geliefd laat voel, deur dit te bevestig met ‘n stem uit die hemel. Daar staan in vers 10, dat die hemel oop geskeur het na Jesus se doop. Dit herinner ook aan die voorhangsel in die tempel wat met Jesus se sterwe sou oopskeur. Dit is simbolies van Jesus se liefde en genade wat deurbreek en verlossing, vrede en vreugde bring. Oop geskeur beteken God het sy volle liefde uitgestort op die mensdom, sodat die mensdom iets kan verstaan van om geliefd te wees. Daarom is daar EENHEID in God-Drie-Enig, omdat die LIEFDE vervolmaak is.

Daarom verklaar Paulus ook in 1 Kor 13, dat die liefde die allergrootste gawe is. Paul bedoel eintlik daarmee, dat die DNA van ‘n gemeente moet liefde wees.

The-greatest-blessingDaarom het ons in die kerk ook die sakrament van die doop. In die doop kom bevestig God-Drie-Enig sy liefde aan die dopeling. Die doop is ‘n lewenslange teken dat God vir ons liefhet. In baie Anglikaanse Kerke is daar by die ingang van die kerk, ‘n bakkie water. Jy kan jou hand daarin steek om jouself daaraan te herinner dat jy eens op ‘n tyd gedoop is met die ewige liefde van God. Dit is ‘n liefde wat nie opgeskort of voorwaardelik is nie. Dit is God se ewige liefde.

Daarom het Martin Luther ook die gewoonte gehad om elke oggend as hy opstaan, die teken van die kruis te maak op sy voorkop om hom daarin te herinner dat hy gedoop is met God se ewige liefde. Met die wete dat hy in God se oë geliefd is, kon hy die dag aanpak.

Omdat Jesus geliefd voel deur Sy Vader se liefde, kon hy in Sy aardse bestaan liefde uitdeel en ander mense geliefd laat voel. So ver Jesus gegaan het, het Hy mense geliefd laat voel. Hy het geëet saam met die sondaars en tollenaars. Ons lees hoe Hy tuis gegaan het by Saggeus, die mees ongeliefde man in Jerusalem. Deur Saggeus geliefd te laat voel, het Hy Saggeus se hele lewe verander en het hy tot bekering gekom. Om mense geliefd te laat voel, is om hulle lewe te verander. Jesus het toegelaat dat die prostituut Sy voete was met haar trane en met haar hare afdroog. Hy het ‘n ander prostituut toegelaat om Hom te salf met duur kosbare olie. Hy het vir mense kos gegee, deur brood en vis te vermeerder. Hy het aandag aan kinders gegee en hulle toegelaat om hom te steur in Sy werk. Hy het siekes genees. Deur sy prediking het Hy genade verkondig, aan hulle wat gekwel is deur hulle probleme of skuldgevoelens. Deur te sterf aan die kruis, het Hy die hele wêreld geliefd laat voel. Deur die eeue lewe mense van die ewige hoop wat Jesus gebring het, toe hy aan die kruis vir die mensdom gewys het, dat hulle geliefd is in God se oë.

Franciscus van Assisie, was daarvoor bekend gewees dat hy sover hy gegaan het, hy goed gedoen het aan mense en hulle daarom geliefd laat voel het. Moeder Theressa van Kalkutta het aan mense in die haglikste toestande hoop gegee, deur hulle geliefd te laat voel. Daarom is dit die roeping van elke gelowige om ander mense geliefd te laat voel.

HenriNouwenHenri Nouwen, bekende akademikus, priester, skrywer en pastor het sy laaste jare gewerk by ‘n sentrum vir erg gestremdes. Hy het sy mees vervulde jare daar deurgebring. Hy het baie geskryf oor die feit dat ons God se geliefde seuns en dogters is. Eers wanneer jy God se liefde in jou eie lewe raaksien en geliefd voel, kan jy ander mense geliefd laat voel. Die sleutel tot ware lewensgeluk is om mense te soek, om hulle geliefd te laat voel. Dan gee jy weer vir mense hulle menswaardigheid terug.

Ons lewe in ‘n wêreld wat arm is aan menswaardigheid. Rondom ons is daar mense wat aanmoediging en troos en liefde nodig het. ‘n Waarderende woord, kwaliteit tyd, ‘n geskenk, diensvaardigheid of ‘n fisiese aanraking kan wonders doen. Dit staan ook bekend as die vyf tale van liefde van Gary Chapman. Ons lewe in ‘n wêreld van velhonger mense, wat ‘n drukkie soek. Ons lewe in ‘n wêreld van moedelose mense, wat ‘n waarderende woord en bevestiging waardeer.

TwitterhartjeDaarom is die hoogste roeping van die gelowige om ander mense geliefd te laat voel. Wil jy dit nie jou nuwejaarsbesluit maak, om ander mense rondom jou geliefd te laat voel. Jy kan begin by jou lewensmaat, kinders, ouers, vriende, werknemers en ook die vreemdeling op jou pad. Ook jou hond moet weet dat hy of sy geliefd is. Dan eers sal jy ‘n merkwaardige lewe leef, want jy lewe nie meer vir jouself nie.

God het met die doop van Jesus Christus, vir Hom geseën. Daarom het die stem uit die hemel, gesê dat Jesus Sy geliefde Seun is en dat Hy daaroor verheug is. Net so moet ons tot seën van mekaar wees. Ons lewe in ‘n wêreld waar mense die gewoonte het om mekaar te vervloek. Christene daarinteen is geplaas om tot seën te wees van ander, deur ander geliefd te laat voel.

Deur jou doop is jy ook die geliefde seun en dogter van God. Jy is geliefd deur God. Wees jy ook tot seën vir ander, deur hulle geliefd te laat voel.       AMEN

(Ds. Paul Odendaal is leraar van die NG Kerk Adelaide.)

God se raad vir afdae in jou gemoed. (1 Kon 19: 1 – 18)

GOD SE RAAD VIR AFDAE IN JOU GEMOED

Ons kry elkeen ons afdae in die lewe.

downloadDit is nou daardie dae wat ‘n mens se mondhoeke twintig oor agt staan. Jy wil uitgelos wees. Alles sien jy pessimisties en donker. Ons staan aan die vooraand van 2018. Ons het genoeg rede om pessimisties te wees. Dalk is daar in u gemoed vandag ‘n stuk bangheid en onsekerheid wat 2018 gaan oplewer. Die politiek is ongunstig, die ekonomie is swak, jou persoonlike lewe is vol onsekerhede en dan het jy nog jou daaglikse bekommernisse. Ons wens mekaar “Voorspoedige Nuwe Jaar” toe, maar ons weet in ons binneste dat elke nuwe jaar stel nuwe eise aan jou.

In 1 Kon 19 lees ons van ‘n pessimis. Ja, Elia daar onder die besembos met sy mondhoeke wat duidelik twintig oor agt staan. Elia was in stryd teen die Baälgodsdiens. In die Baälgodsdiens het dit net om vrugbaarheid gedraai. Vir hulle was vrugbaarheid van die veekuddes en die gesaaides en die wingerde van die grootste belang. Hulle was ook bekend vir prostitusie en onsedelikheid en het en die Baälpriesters het selfs prostitusie in hulle tempel bedryf.

e6263134c897b29aac183b97837f3f5e--bible-stories-holy-spiritElia het openlik die Baälpriesters in die openbaar aangevat en hulle selfs op die berg Karmel uitgedaag. Hulle het die altare vol brandoffers en hout gepak. Die Baälprofete het gedans dat die stof staan, maar hulle kon nie ‘n rokie laat opgaan nie. Elia het egter geweet dat Jahweh ‘n lewende God is, daarom het hy die toetsterrein moeiliker gemaak en selfs water op die hout gegooi. Elia het gebid en God het getoon dat Hy die enigste lewende God is en die brandoffers en hout het sopnat aan die brand geraak, Elia het vir hulle bewys dat Jahweh die enigste ware God is. Elia het toe opdrag gegee dat al die Baälprofete doodgemaak moet word om die prostitusie te stop. Koningin Isebel was woedend. Sy het vir hom ‘n dreigbrief geskryf: “Môre is dit jou beurt.” Wie sal nie geintimideer wees nie?

Elia het die woestyn ingevlug en onder ‘n besembos weggekruip. Sy mondhoeke het op twintig oor agt gestaan. Hy voel God en die wêreld het hom verlaat. Arme hy, staan alleen teenoor hierdie listige Isebel. Hy het het sy lewe gewaag daar op die berg Karmel vir die Here en nou lyk dit of God hom in die steek gelaat het. Hoe meer hy homself bejammer, hoe meer krul sy mondhoeke na onder. Die lewe het vir hom sinloos geraak. Sy enigste gebedsversoek was dat hy gewens het dat die dood gou mag kom, voor die listige koningin Isebel hom in die hande kry. Met ‘n swaarmoedige hart het hy aan die slaap geraak.

Maar God het vir Elia nie alleen gelaat op daardie “af-dag” van hom daar onder die besembos nie. Ook as ek pessimisties en swartgalleg en af voel, is God daar om my te help om weer op vaste grond te staan.

download (1)God het drie dinge gedoen om vir Elia op te beur. Ons kan dit op onsself ook van toepassing maak. Heel eerste lees ons in verse 6 en 7 dat die Here vir Elia fisies versorg het. ‘n Mens se siel, liggaam en verstand is ‘n eenheid. As die een siek is, tas dit ook die ander aan. Die eerste ding wat die Here gedoen het, was om Sy engel te stuur om vir Elia roosterkoeke te bak en vir hom ‘n kruik met water neer te sit. Eers moes Elia homself fisies versorg. Wanneer ‘n mens af voel, is jy geneig om slegs te eet en jouself nie liggaamlik te versorg nie. Wanner ‘n mens jouself dwing om reg te eet, te stort, jou hare te kam en jou liggaamlik te versorg, is dit die eerste tree van oorwinning. Die Here het dus vir Elia heel eerste fisies versorg.

Toe het die Here in die tweede plek met Elia se denke begin werk. Somtyds dink ons so verkeerd, want ons perspektief op dinge is verdraai. Ons dink ons is stoksiel alleen en niemand verstaan ons nie. Elia was soos die ou wat blomme geruik het en gevra het, waar is die begrafnis. Luister wat sê hy in vers 10: “Here, ek het alleen oorgebly en hulle soek om my ook dood te maak.” Toe sê die Here vir hom in vers 18: “Nee Elia, jy het nie alleen oorgebly nie. Daar is nog seweduisend saam met jou wat nie hul knie voor Baäl gebuig het nie.” Hierdie seweduisend is simbolies van die getal vier, die vier windrigtings plus drie, simbolies van God en duisend, simbolies van die volheid. Elia is beslis nie alleen nie. God moes net ‘n bietjie Elia se denke verander.

Dalk het u al die storie gehoor. Daar word vertel van die eiendomsagent wat by die oom gekom het wat sy plaas wou verkoop. Die oom was moeg om ver van winkels en die beskawing te wees. Hy was moeg om teen die elemente te baklei. Hy wou toe net verkoop. Die eiendomsagent skryf toe ‘n advertensie en vra die oom of dit reg klink: “ Goedgeleë bosveldplasie, lopende water, vrugbare grond en ver van die stad se gejaag.” Toe sê die oom: “Is dit my plaas? Dis wat ek nog altyd wou gehad het! Toemaar, ek wil nie meer verkoop nie!”

Hoe lui daardie kinderliedjie nou weer: “Tel jou seëninge, tel hul een vir een …..” Sommer gou sal jou mondhoeke tien oor tien staan. Die Here het dus Elia se denke verander, deur hom daarop te wys dat hy nie alleen is nie, maar dat hy nog seweduisend ander volgelinge, bates en seëninge het.

Die derde ding wat die Here vir Elia gedoen het, was om vir hom werk te gee. Elia moes homself uit sy neerslagtigheid en swartgalligheid werk. Hy moes twee nuwe konings Gasael en Jehu gaan salf. Hy moes ook vir Elisa as sy opvolger salf. Die probleem van ‘n pessimis is dat die ou op die kantlyn staan en kritiseer, die optimus is die doener. Toe Elia begin doen, toe wyk sy neerslagtigheid.

Gaan werk, gaan doen, gaan verander jou wêreld. Spreek die dinge aan wat jou neerslagtig maak. Raak betrokke in jou gemeenskap. Maak ‘n verskil in ander mense se lewens. In my persoonlike lewe het ek al dikwels ervaar dat ek die oggend neerslagtig opstaan. Ek dwing myself dan om ‘n paar mense te besoek en vir hulle iets te beteken. Teen die aand voel ek goed oor myself. Ek het ‘n verskil gemaak. (Ek praat nie hier van depressie nie. Depressie is ‘n siekte en moet deur dokters en medisyne behandel word.)

Light.of.the.worldDoen iets, eerder as om niks te doen nie. ‘n Ou Chinese spreukwoord lui: “ Dit is beter om een kersie aan te steek as om teen die donker te vloek.” ‘n Anonieme spreuk lui: “ In die heelal is daar nie genoeg donkerte, om een klein vlammetjie uit te doof nie.” Moenie pessimisties op ‘n hopie gaan sit oor die droogte, oor jou finansiële posisie of oor die misdaad nie. Gaan doen iets daaraan. Dit is beter as om niks te doen nie.

Onthou die Here se voorskrif vir Elia was:

  1. Versorg jou fisies.

  2. Tel jou seëninge en verander jou denke.

  3. Spring aan die werk.

Mag die raad van God aan Elia, ook vir u deur 2018 dra.

(Die hooflyne van die preek kom uit my aantekeninge van ‘n preek wat ek gelees het. Die outeur het ek vergeet. Die preek het ek verwerk en aangepas)

(Ds. Paul Odendaal is leraar van die NG Kerk Adelaide.) 

Verwondering oor die Lig en die menswording. (Johannes 1:1 – 18)

VERWONDERING OOR DIE LIG EN DIE MENSWORDING

603009_420119601422209_860378653_n (1)In die foto is die drie Botha seuntjies van Theuns en Eleanor Botha, wat hul verwonder oor ‘n kersvlam.  Met seuntjiesoë en kinderlike  opregtheid is hulle in ‘n ander wêreld van “magic”. Kersfees is ook ‘n tyd van verwondering en “magic”. ‘n Tyd om jou te verwonder aan die Lig van die wêreld.

Die eerste opdrag wat God gegee het is “Laat daar lig wees …” En daar was lig. So begin die Ou Testament. Die  Johannes Evangelie in die Nuwe Testament begin ook met die woorde: “Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe.” Insiggewend dat altwee die Testamante begin met die verwysing van lig. Die lig van die Ou Testament het skeiding gebring tussen dag en nag. Die Lig van die Nuwe Testament bring skeiding tussen hoop en wanhoop, tussen skuld en bevryding. Die Lig van die Nuwe Testament bring skeiding tussen regverdig en goddeloos. Die Lig is vir alle mense, om aan te neem. Hoe nader jy aan die lig lewe kom, hoe beter kan jy vir God en jou naaste sien. Hoe verder jy van die Lig lewe, hoe meer onsigbaar word God vir jou en later kan jy ook nie eers meer die gesig van jou naaste raaksien nie. Ons praat van ‘n Godsverduistering wat plaasvind, soortgelyk as ‘n sonsverduistering.

Hoe verder ‘n mens aan die lig van die kers sit, hoe minder kan jy vir God en ander mense raaksien. Hoe nader jy aan Jesus Christus, die Lig van die wêreld leef, hoe meer sien jy God se werke in jou lewe raak. Jy sien dan ook skielik die gesig van jou naaste baie duidelik. Daarom is die oproep in 1 Johannes om naby aan die Lig te leef. Ja, om die Lig aan te neem ! Om as’t ware die Lig te omhels.

In die begin van die Ou Testament lees ons van God wat die mens gemaak het na die beeld van God. Met ander woorde, die MENS LYK SOOS GOD. In Johannes 1 word gesê dat God  vlees geword het – Hy het soos die mens geword, behalwe in die sonde. Met ander woorde, die proses is nou omgekeer: dat GOD NOU LYK SOOS DIE MENS, behalwe in die sonde. Is dit nie Goddelike “magic” nie !

God het in Jesus Christus, soos die mens geword, die beeld van die mens aangeneem, sodat Hy met ons kan kommunikeer en ons kan help met ons daaglikse wanhoop, seer en hooploosheid. Hy het kom word die Lig van die wêreld. Goddelike “magic” !

‘n Baie mooi verhaal om dit te illustreer is die volgende: Daar was eenmaal ‘n ateïs, wat nie in God geglo het nie. Sy vrou was ‘n gelowige. Hulle het in ‘n klein dorpie gebly in die Switse Alpe.

blue_jay_bird_in_the_snow-normalDit was ou Kersaand en dit het hewig gesneeu. Sy vrou het kerk toe gegaan, want dit was die gebruik om kersliedere te sing, die aand voor Kersfees. Hyself het egter verkies om by die huis te bly en sy aand voor die TV deur te bring. Skielik hoor hy ‘n “plons” teen die ruit, en vir ‘n tweede en derde keer. Toe kom hy agter dit is ‘n trekvoëltjie wat verdwaal het en êrens ‘n warm plekkie soek om te oornag. Hy gaan toe dadelik uit om die ou houtskuur se deur oop te maak. Met ‘n gewaai van arms en die namaak van voëlgeluide probeer hy om die voëltjie in te lok in die skuur.

old-stone-barn-in-winter-terence-john-clearyNie eers voëlkos kan die voëltjie oorreed om die warm skuur in te gaan nie. Na ‘n hele 10 minute se gesukkel, kom die wens by hom op om net vir 1 minuut soos die voëltjie te word, sodat hy die voëltjie die warm skuur kan binnelei. Op daardie oomblik lui die kerkklok. Net daar val hy op die sneeu neer en bid vir die eerste keer in sy lewe. Want toe hy die kerkklok hoor lui, besef hy vir die eerste keer waarom Christus na die wêreld gekom het en hoekom Hy kom mens word het. Hy het kom “mens word” met Kersfees om ons in die warm skuur van God se genade en liefde in te lei. Hy het kom word soos ons, behalwe in die sonde. Dit is die “magic” van Kersfees.

God het in Jesus Christus, soos die mens geword, die beeld van die mens aangeneem, sodat Hy met ons kan kommunikeer en ons kan help met ons daaglikse wanhoop, seer en hooploosheid. Hy het kom word die Lig van die wêreld. Goddelike “magic” ! 

Juis daarom moet ons die Kersfees die Lig laat skyn en dit nie onder ‘n maatemmer verberg nie. Tereg sê Johannes 1: 4 dat Jesus die Lig is en dat selfs nie eers die duisternis dit kon uitdoof nie. As’t ware skryf Johannes ‘n bibliografie aangaande Jesus Christus en begin Hy as’t ware sy Evangelie met die stelling ”en die duisternis kon dit nie uitdoof nie”, wat hy dan later in sy Evangelie bewys. Met Jesus se kruisiging het dit donker geword. Vir ‘n tydperk het dit gelyk of die duisternis, die duiwel gaan wen.

Oor ‘n tydperk van 3 dae was Jesus in die dood, asof in die hel, van God en mens verlaat. Maar op Paassondag met die breek van die eerste lig het Hy opgestaan uit die dood en lèèf Hy as die eerste Môrelig. Hy kom nooi ons as’t ware om in die LIG te leef. In vers 12 praat Johannes van almal wat Hom aangeneem het, het Hy die reg gegee om kinders van God te wees. As’t ware om kinders van die Lig te wees. Uit een kers kan jy miljoende kerse aansteek. Uit die opstanding van die een Lig, is die lig in miljoende gelowiges wêreldwyd aangesteek.

Light.of.the.worldJesus se lig is so helder, dat daar geen donkerte groot genoeg is om Sy lig uit te doof nie. Maak nie saak hoe donker jy ‘n vertrek maak nie, daar sal nooit genoeg donkerte wees om die lig dood te maak nie. Die lig wen altyd die donkerte. Juis daarom moet ons lig en hoop bring in die wêreld wat ons leef. Jou kleinste daad van liefde en lig kan nooit ongedaan gemaak word nie.

Dit sneeubal voort in ander mense se lewe. So het Jesus se kruisdood en opstanding gesneeubal in miljoene mense se lewe. Daar is mos nie verniet aan Abraham beloof dat sy nageslag so baie sal wees soos die sterre aan die hemelruim of soos die sand van die see. In Christus Jesus het ons almal kinders van vader Abraham geword. So het die Lig na die hele wêreld gekom. Die wonder is dat ons die lig kan aangee na ander, deur self net die Lig te lewe.

Vers 16 sê aangrypend: “Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang.” As’y ware kry ons rente op rente genade by die Here. Ons kry soveel genade, dit is soos ‘n glas wat reeds vol water is en nog water kry. Dit loop oor !

Dit kos niks om die water te deel nie, want daar is reeds te veel water vir my. Juis daarom moet ons die oorvloedige genade van die Here aangee.

Somtyds is ons ongehoorsaam en dan “briek” ons hierdie oorvloedige genade van die Here.

Windpomp-7Dit is soos om ‘n windpomp te “briek”. In die Noord – Kaap waar ek die voorreg was om predikant te wees vir bykans 14 jaar, was ‘n windpomp alledaagse woordgebruik. Om ‘n windpomp te “briek” is om te keer dat dit nog water gee. Dikwels doof ons die “lig van die Evangelie” uit of ons “briek die oorvloedige genade van God” in ons eie lewe en ook in ander mense se lewe met wie ons in aanraking kom. So kan ons dikwels die Gees se werking teenstaan. Johannes 3 praat mos van die Gees se werking is soos “wind”. Jy kan die wind nie sien nie, maar jy sien werking van die wind. So kan jy God se Gees nie sien, maar jy kan die Gees se werking sien in jou en ander se lewe.

Om die Evangelie nie aan te neem (vers 11 en 12) is om “die windpomp te briek” Dan ontbreek dit jou aan die koel soet ondergrondse water, wat uit jou siel kan borrel. Maar boeta, die wind kan ook ‘n windpomp se brieke afruk. Dan is daar geen keer aan die water nie. So het Saulus God ook “gebriek”, totdat God se Gees sy brieke afgeruk het op die pad van Damaskus. Toe was daar geen einde van lewende water in die lewe van Paulus. Wanneer God se Gees jou “brieke” afruk, dan verander jy sommer van naam ook – so ingrypend werk die Gees.

Wanneer die wind eers ‘n vuur gevat het, kan niemand so ‘n vuur keer nie. So het dit ook in die geskiedenis van al die groot geestelike herlewings gebeur. Dit steek die wêreld aan die brand. Daarom praat Johannes Calvyn nie verniet van die Christelike hart, as die “brandende hart” nie. Op Pinkstersondag het die Gees sommer in ‘n oomblik, 3000 harte aan die brand gesteek met die ewige liefde.

i-am-the-light-of-the-worldJesus is die Lig van die wêreld. Sy lig het die wêreld aan die brand gesteek. Sy Lig het onder ons kom woon en “kyk” ons kan sien ! Dit is die “magic” van Kersfees ….. ons kan “sien”.

Mag u die Kersfees, met kinderlike onskuld u verwonder aan die “magic” van Kersfees. Mag die “magic” u hele lewe verander.                        AMEN

(Ds. Paul Odendaal is leraar van die NG kerk Adelaide)

Dubbele Auschwitz in die Bybel (Eks 2 en Mat 3: 16 – 23)

DUBBELE AUSCHWITZ IN DIE BYBEL

In die Tweede Wêreldoorlog (1939 – 1945) was die Joodse volksmoord sekere een van die donkerste historiese gebeurtenisse in die wêreldgeskiedenis.

auschwitz-tour-krakow-tours-travelme-tailor-made-tours1Adolf Hitler het bedreig gevoel deur die Duitse Jode se ekonomiese welvaart en hulle gesien as ‘n bedreiging van die Duitse ekonomie. Daarom het hy besluit op die stelselmatige uitwissing van die Jode, deur hulle in konsentrasie kampe te stop en hulle te dood, onder andere deur middel van dodelike gaskamers. Auschwitz staan seker uit as een van grusaamste konsentrasiekampe.

Maar dit was nie die eerste Joodse volksmoord nie. Ons lees in die Bybel van ten minste twee ander Joodse volksmoorde. Telkens was dit omdat iemand bedreig gevoel het.

Die eerste Joodse volksmoord was die dood van alle Joodse seuntjies met geboorte in Eksodus 1 en 2. Ons lees dat na die dood van Josef, het daar ‘n nuwe Farao oor Egipte begin heers. Hy het niks van Josef geweet nie en hy het bedreig gevoel deur die hoë bevolkingsaanwas van die Jode. Hy het dit as ‘n bedreiging vir Egipte gesien, Daarom het hy die Jode harde handearbeid laat doen, deur stene te maak en die Egiptiese voorraadstede, Pitom en Rameses te bou. Hy het twee Joodse vloedvroue, met die naam van Sifra en Pua opdrag gegee om met geboorte van alle Joodse babatjies, die seuntjies dood te maak en die dogtertjies te laat lewe. Die Hebreeuse vloedvroue was egter ongehoorsaam aan die Farao en het as verskoning gebruik dat die Hebreeuse vroue baie sterk was en voor hulle nog by die vroue kom het hulle al klaar gekraam. Die getalle van die Jode en net almeer geword en die Farao het besluit op ‘n alternatiewe voorbehoedingsplan, deur te beveel dat die Egiptenare elke pasgebore Joodse seuntjie in die Nyl gooi om te verdrink.

6f75aa68e29cf4372d9c608cc449f973--bible-images-baby-mosesDan lees ons in Eks 2, van ‘n man uit die stam Levi, wat met ‘n Levitiese meisie getrou het. Sy het ‘n seuntjie in die wêreld gebring en hom vir 3 maande versteek. Toe sy hom nie langer kon versteek nie, het sy ‘n biesiemandjie gekry en dit met pik waterdig gemaak. Sy het hom in die mandjie tussen die riete van die Nyl weggesteek, terwyl sy suster ‘n oog gehou het. Dan lees ons hoedat een van die dogters van Farao afgegaan het om te swem in die Nyl. Sy het die mandjie tussen die riete gesien en haar slavinne gestuur om te gaan kyk. Toe die Egiptiese prinses sien dit is ‘n Joodse seuntjie, het sy hom jammer gekry en besluit om hom aan te neem as haar eie seun. Die seuntjie se suster gaan toe af na die dogter van die Farao en vra haar of sy ‘n Hebreeuse moeder kan roep om die kind te kan laat drink, totdat hy gespeen is. Die dogter van Farao stem toe in en is bereid om selds daarvoor te betaal. Toe die seuntjie oud genoeg was het sy moeder hom na die dogter van Farao geneem. Wat hom aangeneem het as haar eie seun. Sy het hom “Moses” genoem, “want ek het hom uit die water gehaal.” So het Moses grootgeword in die Egiptiese paleis en alles geleer oor leierskap. Baie jare later sou Moses, sy volk uit Egipte lei na die beloofte land. Hy sou die redder en verlosser van die Joodse volk geword het, wat hulle van slaverny verlos het, om vir hulle ‘n nuwe toekoms te gee in die beloofte land Kanaän.

Dan lees ons van ‘n ander kindermoord, wat sterk ooreenkomste toon met Moses se verhaal. Ons lees dat met die geboorte van Jesus Christus het die sterrrekykers van die Ooste gekom om aan die Jesus Christus te kom hulde bring, want hulle het geweet dat Hy ‘n Koning sou word. Die eerste plek om ‘n Koning te soek, was natuurlik die paleis van Herodus. Herodus was so ontsteld dat ‘n Koning gebore is, dat hy wou voorkom dat sy eie posisie in gedrang kom. Hy het die sterrekykers gemaak vriendelik gevra, om as hulle die Koning gevind het, verby sy paleis terug te kom, sodat hy ook geskenke vir die Koning kan bring. Natuurlik wou hy die Jesus – Kind doodmaak. Die sterrekykers het toe ook die Jesus – Kind gevind en vir Hom geskenke gegee. God het die sterrekykers in ‘n droom gewaarsku om nie na Herodus terug te gaan nie en hulle het ‘n ander pad terug geneem na hulle land. Daar het toe ‘n engel van die Here aan Josef verskyn en hom gewaarsku om Maria en die Kindjie te neem en na Egipte te vlug, omdat Herodus van plan was die Kindjie te vind en dood te maak. Toe Herodus agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate na Betlehem en die omgewing om alle seuntjies van twee jaar en jonger dood te maak. Dit het tot ‘n kindermoord op baie seuntjies gely. Daarom word daar gepraat van ‘n gekerm op Rama en dat Ragel treur oor haar kinders en dat sy nie vertroos wil word nie. Na die dood van Herodus het daar ‘n engel in ‘n droom aan Josef verskyn en vir hom opdrag gegee om terug te keer na Israel. Josef, Maria en die Jesus Kind het toe in die dorpie Nasaret gaan bly, waar Jesus groot geword het.

Baie jare later, sou die Jesus – Kind wat gered is, later Sy lewe gee om die hele wêreld te verlos van die slawerny van sonde. Hy sou die Messias word wat verlossing gee uit sondenood en uit die ewige dood.

Daarom is daar merkbare ooreenkomste tussen die verhaal van Moses en Jesus. Albei se lewe is as jong babas bedreig. Albei is gered van ‘n slagting onder jong seuntjies. Beide is gebore onder twee diktators wat bedreig gevoel het oor hulle posisies, naamlik Farao en Herodus. Beide was verlossers gewees. Moses het die volk Israel gered vanuit Egipte, die plek van slawerny. Jesus Christus het weer as Verlosser die wêreld gered van die slawerny van die sondenood en die ewige dood.

Daarom is die Kersverhaal nie heeltemal so romanties nie. Ons vergeet van die kindermoord en die baie moeders wat hulle seuntjies onder twee jaar oud verloor het. Daar was ‘n gekerm en ‘n gehuil met die geboorte van Christus. Ons almal verlang na ‘n perfekte Kersfees. Maar daar sal nooit ‘n perfekte Kersfees wees nie. Christus is juis gebore vir die onperfektheid van die wêreld. Christus Jesus se geboorte was onder trane en droefheid, sodat daar hoop kan wees vir ons droefheid en trane en onperfekte lewens. Die eerste Kersfees was onperfek, sodat daar hoop kan wees vir ons wrede en stukkende wêreld. Die geboorte van Christus Jesus was die begin die begin van Christus se “Auschwitz”. Daarom wanneer ons ook somtyds deur ons eie “Auschwitz” moet stap, weet ons, dat ons nie alleen is nie. Christus was alreeds daar gewees.

Die enigste stukkie perfektheid in die Kersverhaal is die liefde van God vir sondaarmense in hulle gebrokenheid. Ware liefde is altyd perfek. Daarom moet ons in hierdie Kersfeestyd en dwarsdeur 2018 altyd streef na die een perfektheid, naamlik die LIEFDE. Daarom sê Paulus ook dat die grootste van alles, die LIEFDE is. Al wat perfek was met die eerste Kersfees, was God se onvoorwaardelike liefde. Wil jy hierin deel?                AMEN

(Ds. Paul Odendaal is leraar van die NG Kerk Adelaide)