In die Nagmaal word ons opnuut verander na die liggaam van Christus.


IN DIE NAGMAAL WORD ONS OPNUUT VERANDER NA DIE LIGGAAM VAN CHRISTUS.

Ds Frik Kleinhans vertel die volgende staaltjie: “Ek sit ‘n Sondagoggend vroeg ‘n entjie van die kerk in my motor en wag. Ek moet die oggend die Woord op die buurdorp deel. Omdat ek sukkel om oor die weg te kom, sorg ek dat ek altyd heelwat betyds is.

Daar kom ‘n ou man aangesukkel. Ek hou hom dop, want hy sleep ook soos ek met twee kieries voort. By elke vuilgoedblik buk hy en krap daarin. Ek neem my voor om, wanneer hy by my verby kom, vir hom ‘n geldjie te gee om vir hom iets te kan koop om te eet. Hy beweeg stadig. Die kerk se hekke gaan oop, maar ek wag eers vir hom.

ab16049e9f1a63f0387279864ed09231Dan steek hy vas sowat 100 meter van my.Hy gaan sit op die kerk se muurtjie. Hy haal opgefrommelde plastiek sakke uit sy “baadjie” se sakke. Ook ‘n bottel met water. Dan sien ek die hond naderkom. Net so stadig. Die ou man neem ‘n stuk papier uit sy sak en vryf dit glad oop en sit op die grond neer. Dan gooi hy daar water op sodat die hond kan drink. Bietjie bietjie. Toe neem hy self ‘n sluk of twee. Hy maak nog ‘n sak oop en haal iets wat lyk soos ‘n stuk brood uit. Hy vryf dit skoon teen sy vuil klere. Toe breek hy ‘n stukkie af en gee vir die hond, die eet graag. Daarna hap hy ook en hulle eet en drink saam.

En die nagmaal kry vir my betekenis.”

Daar het ‘n stuk gemeenskap ontstaan tussen die ou man en die hond. So het Christus ook die gestalte van mens aangeneem, sodat hy met almal wat ‘n hondelewe op hierdie aarde het mee kon assosieer en hulle deel van sy nuwe gemeenskap kan kom maak.

Jesus het Homself kom assosieer met blindes, kreupeles, sondaars, prostitute, tollenaars, kindertjies, hongeriges, melaatses, weduwees, treurendes, duiwelbesetens en vele ander randfigure. Die Kanaänietiese vrou het haarself nie verniet as ‘n hond geag, wat daarop geregtig is op die krummels wat van die baas se tafel afval.

Daarom het Jesus gekom en ‘n nuwe gemeenskap kom skep. Die Nagmaal wil vir ons dieselfde sê. Maar kom ons kyk eers na die geskiedenis van die Nagmaal.

In die begin was daar net een kerk op die aarde, naamlik die Rooms-Katolieke Kerk. In die 13 de eeu het die Pous die sogenaamde Transsubstansiasieleer geproklameer. Dit het beteken dat die brood werklik die liggaam van Christus word en dat die wyn werklik die bloed van Christus word.

Dit word letterlik getransformeerde in die letterlike liggaam (lyk) en bloed van Christus. Ons as Gereformeerdes glo dat die brood en wyn slegs tekens is van die Here se liggaam en bloed en dat daar niks bonatuurliks gebeur nie.

communion_table_redux_by_joshmaule-d3isuwr-pngZwingli antwoord op die vraag oor die “transsubstansiasie” (verandering van substansie) dat nie die brood en wyn verander nie, maar dat die gemeente van Christus nogeens / weer / opnuut verander word in dié in die “liggaam van Christus”. Daarom dat ons veel, veel meer Nagmaal behoort te vier. Calvyn het gesê wat by die Nagmaal behoort te gebeur: is die teenwoordigheid van Christus nie in of onder die brood en wyn nie, maar in die optel van ons harte na Hom, die Immerteenwoordige in hemel en op aarde.

Daarom is die doel van Jesus se koms om vir hom ‘n Bruid voor te berei. Sy doel is om ‘n nuwe gemeenskap van geheiligdes te skep, te midde van ‘n ontaarde en vervreemde mensdom.

Daarom praat Jesus in 1 Kor 12: 12 – 31 in groot liefde van sy gemeente, as ‘n nuwe skepping. Hy gebruik die voorbeeld van die kerk as Sy liggaam en dat ons elkeen deel het daaraan. Hy wil hê dat die lede onderlinge verantwoordelikheid vir mekaar aanvaar en so deel van God se nuwe skepping word.

Daarom is die kerk die kanaal van Jesus se liefde. Deur die kerk wil hy dié wêreld bereik en omhels. Hierdie nuwe gemeenskap se vernaamste eienskap is die LIEFDE. As’t ware word liefde die suurstof van die kerk van Jesus. Soos ‘n liggaam nie sonder suurstof kan leef nie, kan die kerk ook nie bestaan sonder liefde nie.

Daarom is die NG Kerk Adelaide deel van God se nuwe skepping. Dit is deel van Sy liggaam. Daarom lê daar by ons die verantwoordelikheid om te leef soos ‘n nuwe gemeenskap. Daarom moet ek en jy leef soos ‘n nuwe skepsel. Ons moet leef soos nuwe mense.

Nie die brood en wyn moet verander nie, maar God se kerk. Nie die brood en wyn moet verander nie, maar die Christen.

Somtyds vra ‘n mens jouself af waarom jy nie groei in jou geestelike lewe nie. Waarom ervaar ek so min van die Heilige Gees in my lewe?

Bavinck het op hierdie vraag soos volg geantwoord. Hy sê ons ervaar so min van die krag van die Heilige Gees in ons lewe omdat ons die Heilige Gees nie ten volle wil toelaat in ons lewe nie. Dan gebruik hy die beeld van die sakdoek. As ‘n mens in ‘n boot staan, met jou sakdoek bo jou kop, kan jy tog nie verwag dat die wind daardie boot van jou sal kan beweeg nie. Maar as jy die seile van die boot hys, sal kort voor lank die wind met mening die seile laat bol en sal die boot met prag deur die water klief.

Die vraag is nou egter of jy vir die Heilige Gees ‘n sakdoek uithou en of jy bereid is om jou oop te stel vir God se Gees. Het jy met ander woorde al toegelaat dat die Heilige Gees in jou lewe begin werk en jou verander in ‘n nuwe skepsel?

Die Hebreeuse word vir heilig beteken om “afgesonderd” te wees. Deur die heiligmaking wil God vir jou afsonder vir Hom en vir Sy diens. God wil hê jy moet as ‘n koning, profeet en priester vir Hom lewe. Elke dag moet jy groei na die ware bedoeling wat God met jou lewe het. Dit beteken dus ten diepste om te word soos Christus. Ja, dit is waar, in hierdie lewe sal ons dit nie kan bereik nie. Maar ons moet ten minste die Heilige Gees toelaat om ons lewe elke dag heiliger te maak, sodat ons almeer ‘n nuwe skepsel word.

Wat ek bedoel, is dit: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie.” (Gal 5:16). Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing….” (Gal 5:22)

Wat beteken dit onder andere om as Christen in die week die brood te breek en die wyn te skink in jou elke dag se lewe?

Ek as Christen kan die brood breek, as ek tyd afstaan aan bejaardes, randfigure, moedeloses, siekes en elkeen wat oor my pad kom. My naaste beteken mos inderdaad, diegene wat op hierdie oomblik fisies die naaste aan my is.

Christenwees beteken om in die moment te wees by diegene wat God in jou fisiese nabyheid geplaas het.

Om brood te breek en wyn te skink vir ander beteken dat ek regverdig en billik optree teenoor ander, dat ek genade betoon en dat ek barmhartig is. Verder beteken dit om verantwoordelikheid vir mekaar en ander vreemdes te neem. Dit beteken om betrokke te wees en om om te gee.

page35_picture0Ek breek brood en skink wyn, wanneer ek nie kwaadpraat en skinder van ander nie. ‘n Gemeenskap wat brood breek en wyn skink is ‘n positiewe gemeenskap wat in die feestelikheid van die Nagmaal deel en dit laat oorspoel in die gemeenskap waarbinne hulle lewe. Gelowiges, wat die Nagmaal verstaan, verstaan dat die Nagmaal ons oproep om kreatief ‘n nuwe gemeenskap in hierdie gebroke wêreld te skep. In Suid Afrika met sy skewe en gebroke reënboog, word ons nie geroep om heeldag te kla wat verkeerd loop in die land nie, maar om ons hempsmoue op te rol en elke dag ‘n verskil te maak. Om elke dag iets nuuts tot stand te bring. Nagmaalsmense is mense wat verander word om die wêreld te verander. Verandering bring nuwe energie, nuwe geloofsenergie. Nagmaalsmense haas hulle van die Nagmaalstafel om God se nuwe skepping te laat kom, deur aktiewe dissipelskap. Die kerk het nie nominale Christene nodig nie. Nee, God het behoefte aan dissipels wat ‘n ware verskil maak. Het die Nagmaal vir jou al verander in ‘n dissipel? AMEN

(Ds. Paul Odendaal is leraar van die NG Kerk Adelaide.)

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s